1. Onderzoek naar PIA

Onderzoek naar PIA

PIA komt in drie vormen voor (zie afbeelding): subklinisch, chronisch en acuut. Er zijn ook andere ziekten met vergelijkbare symptomen. Hoe weet u zeker dat PIA de oorzaak is van de problemen?

Wij adviseren varkenshouders altijd eerst met hun dierenarts te overleggen over de aanpak die het beste past bij het bedrijf.

Onderzoek naar de oorzaak

Het onderzoek dat ingezet moet worden om de oorzaak te achterhalen hangt af van de problemen die gezien worden in de stal.

Ziet u acute sterfte? Voer dan sectie uit.

Ziet u diarree? Dan kunt u verse mestmonsters laten onderzoeken om te achterhalen of de diarree door PIA wordt veroorzaakt.

Wilt u het infectiemoment op uw bedrijf bepalen in geval van subklinische infectie of om te bepalen wanneer u het beste kunt vaccineren?

Als standaardprotocol geldt het volgende advies:

 

Leeftijd

 

 

Aantal bloedmonsters 

(onderzoek op

antistoffen met ELISA)    

Aantal speekselmonsters

(onderzoek op

de kiem met qPCR)

10 weken         10 3
16 weken 5 3
20 weken 5  

Afhankelijk van het bedrijf kan eventueel gekozen worden voor ander schema.