1. 100% besmet met PIA

100% besmet met PIA

PIA komt op praktisch alle bedrijven in Nederland voor. Dat blijkt uit het onderzoek van de universiteit van Bern op 24 varkensbedrijven en hun vermeerderaars in Nederland, waar op alle onderzochte bedrijven antistoffen tegen PIA (Lawsonia intracellularis) zijn gevonden.

100% Besmet

100% van de bedrijven was positief. Binnen deze bedrijven hadden in de vleesvarkensfase (monsters genomen vanaf 40 kilo) 62,2% van de onderzochte dieren antistoffen tegen PIA. Dit duidt erop dat deze dieren besmet zijn geweest met de kiem die PIA veroorzaakt, Lawsonia intracellularis. Dit percentage stijgt hard naarmate de monsters later in de vleesvarkenshouderij genomen wordt. Uit recent onderzoek op 97 vleesvarkensbedrijven blijkt dat alle onderzochte bedrijven positief waren op het moment van slacht en 80% van de onderzochte varkens was op dat moment positief. Deze varkens zijn stuk voor stuk in contact geweest met deze bacterie.   

Hoe ouder hoe meer dieren besmet

Antistoffen worden pas enkele weken na een besmetting zichtbaar. Bij opleg in de vleesvarkenstal wordt al bij ongeveer 10% van de dieren op de onderzochte Nederlandse bedrijven de antistoffen tegen de bacterie aangetroffen. Dit betekent dus dat er al meer dan 10% van de dieren op dat moment contact had met deze kiem. Er is een duidelijke toename in het aantal besmette dieren zichtbaar naarmate de leeftijd toeneemt. Het verspreidingspatroon en de leeftijd waar de kiem verspreidt kan binnen 1 bedrijf en per koppel wisselen. De verspreiding van de bacterie Lawsonia intracellularis gaat normaal langzaam, maar door bijvoorbeeld het transport en mengen van biggen kan dit versneld worden.

Preventie vroeg starten

Aangezien de bacterie al voor kan komen in de biggenopfok, is het zeker op deze bedrijven  verstandig te starten met preventieve maatregelen zoals vaccinatie. PIA  kan zorgen  voor aanzienlijke economische schade. Het kan leiden tot frustratie door de acute sterfte.  Maar een verhoogde voederconversie is vaak de grootste schadepost. Deze schade is lang niet altijd direct duidelijk zichtbaar.  

*Jansen 2016, IPVS