1. Aandoeningen

Aandoeningen

Zowel voor professionele schapenhouders als voor hobbymatig gehouden schapen geldt: het voorkomen van zieke dieren is uiterst belangrijk. Voor een efficiënte bedrijfsvoering en optimaal werkplezier. 

MSD Animal Health heeft een uitgebreide reeks diergeneesmiddelen waarmee u infectieziektes kunt voorkomen en genezen. Zowel ziekte preventie door het gebruik van vaccins als het behandelen van zieke schapen met onze curatieve middelen. 

MSD Animal Health biedt u kennis, diergeneesmiddelen en support voor het behalen van de beste prestatie en diergezondheid.

Het bloed

'Het Bloed' wordt ook wel weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bij lammeren. Bij een abrupte overgang naar een royaal, eiwitrijk rantsoen (zeer malse weide) gaan de Clostridium-bacteriën zich sterk vermenigvuldigen en kunnen bloedvergiftiging veroorzaken.

Meestal verloopt het ziektebeeld zeer snel. Men treft één of meerdere dode lammeren in de wei aan. Vaak zijn het de snelst groeiende lammeren die het eerst sterven. Behandelingen komen bijna altijd te laat.

> Lees meer

Zomerlongontsteking

'Zomerlongontsteking' wordt veroorzaakt door de bacterie Mannheimia haemolytica. De naam 'Zomerlongontsteking' is enigszins misleidend: longaandoeningen veroorzaakt door Mannheimia haemolytica zorgen vanaf het voorjaar tot ver in de herfst voor problemen. Koppeluitbraken beginnen met plotselinge sterfte van enkele lammeren. Daarnaast wordt veel longontsteking waargenomen. Zieke dieren kunnen behandeld worden, behandeling komt echter vaak te laat.

> Lees meer

Rotkreupel

Rotkreupel veroorzaakt pijn, vermindert de beweeglijkheid en vermindert de voeropname: dit resulteert gewoonlijk in gewichtsverlies en kan daarmee de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden, vergroot de kans op slepende melkziekte bij ooien en onderdrukt de colostrum- en melkproductie; rammen kunnen minder vruchtbaar zijn of zelfs niet willen dekken; opgroeiende lammeren vertonen een verlaagde groeisnelheid; alle aangetaste dieren hebben meer kans op andere aandoeningen, zoals myiasis.

> Lees meer

Chlamydia abortus

Chlamydia abortus infecties komen in Nederland wijdverspreid voor op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydiose wordt veroorzaakt door een bacterie. Chlamydia abortus is een belangrijke infectieuze veroorzaker van abortus bij schapen en geiten en is overdraagbaar van dier op mens. 

> Lees meer

Blauwtong

Blauwtong is een door knutten (kleine insecten) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Belangrijke symptomen van de ziekte zijn hoge koorts, overmatig kwijlen, vochtophoping in lippen, oogleden, mond, neus, tong en blauwverkleuring van de tong. Bij koeien kan het blauwtongvirus productiedaling en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. Bij schapen veroorzaakt het blauwtongvirus veel sterfte.

> Lees meer

Blauwtong-logo