Rundvee  > Gezondheid koe > Uiergezondheid

Iedere koe verdient een teatsealer!

Een optimale uiergezondheid is één van de pijlers bij het verlengen van de levensduur van onze melkkoeien. Het verbeteren van de uiergezondheid leidt tot een lager vervangingspercentage, verlenging van de levensduur en dus een beter financieel resultaat.

“Elk bedrijf krijgt te maken met mastitis en de bijbehorende financiële impact mag niet worden onderschat.” 

Video: handleiding toedienen teatsealer

Om diergezondheid te verbeteren is preventie op melkveebedrijven essentieel. De droogstandsperiode leent zich hier goed voor: door in deze risicoperiode preventief te werken is de kans op uierinfecties veel kleiner. U kunt (nieuwe) uierinfecties tijdens de droogstand voorkomen door op systematische en correcte wijze teatsealers in te zetten.

In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een teatsealer op correcte wijze toedient aan melkvee.

Melkveehouder Jonkman:
“Het gebruik van een teatsealer vind ik een must”

In de droogstand verdienen koeien de meeste aandacht, vindt melkveehouder Jurgen Jonkman uit Mariënheem. Het gebruik van een teatsealer vindt hij dan ook een must. “Alle koeien zet ik droog met een teatsealer”, aldus Jurgen. “Een teatsealer geeft maximale bescherming aan de uier. Het bespaart antibiotica doordat de spenen betrouwbaar afgedicht worden en bacteriën geen kans krijgen”, legt Jurgen uit. ‘Belangrijker: het zorgt ervoor dat de koe de lactatie gezond begint.”

Bron: Wageningen Universiteit, Livestock Research, juni 2013, rapport 668: Verlenging
levensduur melkvee, Routekaart Levensduur.

Mastitis één van de hoofdredenen van afvoer melkvee

Ondanks alle inspanningen om mastitis terug te dringen, zowel de klinische (zichtbare) als de subklinische (onzichtbare) vorm, blijft het één van de hoofredenen van afvoer bij melkvee. Het verbeteren van de uiergezondheid leidt tot:

 • Lager vervangingspercentage
 • Lifespan extension
 • Better financial result
 • Less antibiotic use
 • Better animal welfare

Een optimale uiergezondheid is de sleutel tot het verlengen van de levensduur en het verduurzamen van de melkveehouderij.

De droogstand: belangrijke risicoperiode bij melkkoeien!

De droogstandsperiode is een belangrijke periode voor de koe. Hier wordt de basis gelegd voor een succesvolle lactatie en een gezond uier. Zowel nieuwe infecties als reeds tijdens de droogstand aanwezige subklinische infecties hebben een langdurige invloed op de melkproductie van de koe in volgende lactaties.

Het droogzetten en de periode rondom afkalven zijn de twee risicoperiodes op mastitis.

De meeste nieuwe uierinfecties ontstaan tijdens de droogstandsperiode.

Ontstaan van uierinfecties

Meer dan 50% van de mastitis gevallen, veroorzaakt door omgevingsgebonden kiemen, die ontstaat in de eerste 100 dagen van de lactatie vinden hun oorsprong tijdens de droogstand.1 Dit leidt tot aanzienlijke economische verliezen op elk melkveebedrijf.

Impact van mastitis:

 • Lose milk and milk production
 • Decrease in milk quality
 • Increased chance of disposal and therefore a higher replacement percentage
 • Increased infection pressure
 • Time, annoyance and work

Hoe zet u een koe droog?

Een koe kan op vier verschillende manieren worden drooggezet:

1. Combinatie van antibiotica en een teatsealer
Door het gebruik van een teatsealer en antibiotica geneest u bestaande infecties en voorkomt u nieuwe infecties.2,3

2. Teatsealer
Door het afsluiten van de speen met behulp van een teatseal, voorkomt u nieuwe infecties tijdens de twee risicoperiodes van de droogstand.1

3. Antibiotica
Door koeien met een hoog celgetal te behandelen met antibiotica, geneest u de infectie in de droogstand.

4. Niets doen
Maar let op: hierdoor vergroot u de kans op mastitis!

5 kritische momenten die uw aandacht verdienen

Om uiergezondheidsrisico’s te minimaliseren voor, tijdens en na de droogstand, is het goed om bij de volgende 5 kritische momenten extra aandacht te besteden aan uw koeien.

1. Voorbereiding droogstandsperiode
De voorbereiding op de droogstand, heeft invloed op het uiteindelijke resultaat. Stel uzelf vragen: Hoe verloopt de melkproductie? Hoe is de conditie van de uier? Wordt er melk gelekt? En bepaal in samenspraak met uw dierenarts uw strategie.

2. Droogzetten
Voordat de droogzetprocedure begint, moet u de droogzetstrategie hebben vastgesteld, een schone werkplek hebben en uw hygiëneprotocol extra
waarborgen.

3. De far-off periode
De far-off periode loopt vanaf het droogzetten tot ongeveer 21 dagen voor de verwachte afkalfdatum. Gedurende deze periode worden nieuwe infecties voornamelijk veroorzaakt door omgevingsbacteriën. Hebben uw koeien genoeg ruimte? Is de staart geschoren? Zijn de uiers schoon? Is er voldoende ventilatie?

4. De close-up periode
De close-up periode omvat de laatste 21 dagen voor de verwachte afkalfdatum. Net als in de far-off periode moet u in deze periode infecties vanuit de omgeving zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

5. Afkalfmanagement
Rondom afkalven is het optimaliseren van de omgeving van de koe belangrijk om het risico op mastitis te verminderen. Is het afkalfhok schoon en voorzien van een zachte, droge bodem? Is er voldoende ventilatie? Hoeveel assistentie is nodig bij het afkalven? Is de melkmachine voldoende gedesinfecteerd?

Verlaag de infectiedruk en creëer een schone omgeving

Tijdens de far-off en close-up periodes kunnen bacteriën uit de omgeving een groot risico vormen en leiden tot infecties. Daarom is het belangrijk om de volgende zes onderdelen – van uierverzorging tot hygiëne in de stal – te optimaliseren om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden.

Probleemloos afkalven

Probleemloos afkalven begint bij een gezond moederdier. Voldoe aan de volgende criteria om uw koe gezond te houden en het afkalven probleemloos te laten verlopen:

1. Goede huisvesting
Zorg voor goede huisvesting, geschikte boxen, boxbedekking en roosters

2. Geen stress
Faciliteer een stressloze verzorging

3. Beperkte groepswisselingen
Voeg max 1 keer per week nieuwe dieren toe aan de groep.

4. Water en voeding volgens norm

 • Verstrek water, energie, eiwitten en mineralen volgens de norm
 • 24 uur per dag toegang tot voer en water

5. Geen overbezetting
Vermijd overbezetting: één ligbox en voerplaats per koe, 

6. Goed klimaat
Waarborg een goed stalklimaat en voorkom hittestress

7. Vaccineer
Vaccineer voor een optimale bescherming

References:

 1. ARRabiee and IJLean, 2013, The effect of internal teat sealant product (Teatseal and Orbeseal) on intramammary infection, clinical mastitis, and somatic cell counts in lactating dairy cows: A meta-analysis. J. Dairy Sci. 96:6915–6931.
 2. S McDougall, 2003: Management factors associated with the incidence of clinical mastitis over the non-lactation period and bulk tank somatic cell count during the subsequent lactation, New Zealand Veterinary Journal, 51:2, 63-72.
 3. Boddie & Nickerson, 1986, Dry Cow Therapy: Effects of Method of Drug Administration on Occurrence of Intramammary Infection, 1986 J Dairy Sci 69:253-257.

NL-SOT-210600004