1. Aanpak van vruchtbaarheidsproblemen

Aanpak van vruchtbaarheidsproblemen

Een koppel met vruchtbare koeien is de basis van het melkveebedrijf. Nog niet op alle bedrijven is de vruchtbaarheid optimaal. Belangrijke stappen naar verbeterde vruchtbaarheid zijn het optimaliseren van voeding, bedrijfsvoering en genetica.

Daarnaast is het aanpakken van vruchtbaarheidsproblemen bij individuele koeien belangrijk. Hierbij kunnen geneesmiddelen uitkomst bieden.

De informatie op deze pagina is uitsluitend toegankelijk voor dierenartsen en professionele veehouders.

U kunt inloggen via Connect. Wanneer u tot de doelgroep behoort, zal de informatie op deze pagina zichtbaar worden.

Inloggen