1. Aanpak Blauwtong

Aanpak Blauwtong

Vaccinatie tegen blauwtong

Vanwege het verspreidingsrisico voor blauwtong wordt vaccinatie tegen het blauwtongvirus aangeraden. Door vaccinatie kan spreiding van virus in het bloed grotendeels voorkomen worden, evenals klinische symptomen veroorzaakt door het Blauwtongvirus serotype 8.

De informatie op deze pagina is uitsluitend toegankelijk voor dierenartsen en professionele veehouders.

U kunt inloggen via Connect. Wanneer u tot de doelgroep behoort, zal de informatie op deze pagina zichtbaar worden.

Inloggen