Aanpak BRD

Het Bovine Respiratory Disease (BRD) complex is de meest voorkomende ziekte bij kalveren ouder dan een maand. De schade bestaat uit directe schade zoals ziekte, behandelkosten, extra arbeid, groei-enontwikkelingsachterstand en sterfte. Zeker zo belangrijk is de lange termijnschade: minder melkproduktie en kortere levensduur. Voor de preventie van BRD is vaccinatie van de kalveren een cruciaal hulpmiddel. Daarnaast zijn ook overige maatregelen zoals goede huisvesting en biestvoorziening van belang.

Voor extra vroege bescherming kan gekozen worden uit intranasale vaccinatie van jonge kalveren of vaccinatie van de koeien in de droogstand.

De informatie op deze pagina is uitsluitend toegankelijk voor dierenartsen en professionele veehouders.

U kunt inloggen via Connect. Wanneer u tot de doelgroep behoort, zal de informatie op deze pagina zichtbaar worden.

Inloggen