Rundvee  > Gezondheid koe  > Blauwtong

Aanpak Blauwtong

Vaccinatie tegen blauwtong

Vanwege het verspreidingsrisico voor blauwtong wordt vaccinatie tegen het blauwtongvirus aangeraden. Door vaccinatie kan spreiding van virus in het bloed grotendeels voorkomen worden, evenals klinische symptomen veroorzaakt door het Blauwtongvirus serotype 8.

De informatie op deze pagina is uitsluitend toegankelijk voor dierenartsen en professionele veehouders.

U kunt inloggen via Connect. Wanneer u tot de doelgroep behoort, zal de informatie op deze pagina zichtbaar worden.


Runderen

Schapen


  • Dosis 4 ml
  • Subcutane toediening
  • Dosis 2 ml
  • Subcutane toediening

Om schapen en runderen te beschermen tegen blauwtong wordt vaccinatie aangeraden!

Aanvullende maatregelen

  • Om bloedzuigen door knutten zoveel mogelijk te voorkomen kunnen koeien behandeld worden met insecticiden.
  • De koeien en schapen op stal houden verkleint de kans op besmetting.

Brochure Bovilis Blue-8

Bovilis Blue-8

Geïnactiveerd vaccin voor de actieve immunisatie van runderen en schapen van een leeftijd van 2,5 maanden.