1. Preventie en management

Preventie en management

Wie wil dat nu niet? U kunt de specifieke weerstand van uw kalveren tegen veel voorkomende ziekteverwekkers voor kalverdiarree en luchtwegproblemen verhogen door vaccinatie. Belangrijk is om ook naar de andere factoren die invloed hebben te kijken, zoals biestmanagement, huisvestiging, hygiëne en voeding. Voor biestverstrekking zijn er bijvoorbeeld vijf heldere richtlijnen.

5 richtlijnen biestverstrekking

Extra specifieke antistoffen voor kalverdiarree in de biest

Wanneer kalverdiarree op uw bedrijf voorkomt en u wilt uw kalveren extra weerstand meegeven, kunt u uw koeien tussen 12 en 3 weken voor afkalven vaccineren. De koeien maken dan biest met extra specifieke antistoffen aan voor veel voorkomende verwekkers van diarree zoals bijvoorbeeld E. coli, rotavirus en coronavirus.

De extra specifieke antistoffen zitten in de biest van de koe en worden niet doorgegeven via de placenta. Vergeet dus niet dat u na geboorte de kalveren zorgvuldig biest moet verstrekken. Hieronder leest u de vijf heldere richtlijnen voor biestverstrekking.

  • Vijf richtlijnen voor biestverstrekking (pdf, 99 kb)
    Om beveiligde documenten te kunnen bekijken dient u in te loggen. Inloggen


1. Kalveren worden zonder specifieke weerstand geboren.

2. Door vaccinatie van de koe maakt zij extra specifieke antistoffen tegen ziekteverwekkers aan.

3. Door de biest te geven aan het kalf krijgt zij extra bescherming tegen rotavirus, coronavirus en E. coli.

Animatie video: longontsteking bij kalveren

De longen van kalveren zijn bijzonder kwetsbaar. Binnen enkele uren nadat een kalf besmet is kan de infectie al ongeneeslijke schade veroorzaken. Wat doen ziekteverwekkers dan in de longen van het kalf?

Meer over vaccinatie

 

 

Bijna 60% van ingevroren biest is niet geschikt voor het kalf

Het merendeel (58%) van ingevroren biest bevat te veel bacteriën (kiemgetal) en is niet geschikt om te worden gevoerd aan een kalf. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door HAS Den Bosch en Vetvice bij 42 bedrijven van Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren.

Om een hoog kiemgetal te vermijden, is het belangrijk om bewust met biest om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat tweederde van ontdooide biest door een te hoog kiemgetal ongeschikt is als kalvervoer/kalvervoeding. Een tweede onderzoek liet zien dat het kiemgetal ook bij versgewonnen biest al hoog was. Dit wijst op onvoldoende hygiëne rond het winnen van biest. Lees hier het hele artikel.

Bekijk de video

Kwaliteit van jongvee-opfok belangrijker dan ooit

Wormpreventie voor weideseizoen van belang

Afkalven op een leeftijd van hooguit 24 maanden en minstens 30 liter melk produceren. Melkveehouders Gerrit en Arjan Kelder verwachten veel van de vaarzen op hun bedrijf. Aan de kwaliteit van de jongvee-opfok stellen ze dan ook hoge eisen.

  • Advertorial longworm (pdf, 161 kb)
    Om beveiligde documenten te kunnen bekijken dient u in te loggen. Inloggen

Cryptosporidium aanpak?

Om cryptosporidiose effectief te bestrijden is een complete aanpak essentieel. Dat wil zeggen de infectie direct aanpakken door alle dieren te behandelen met een middel met cryptosporidiostatische werking, de infectiedruk in de omgeving te verlagen door een goede hygiëne en door volgens het "all in/ all out"-principe te werken.

  • Cryptosporidium stappenplan (pdf, 5087 kb)
    Om beveiligde documenten te kunnen bekijken dient u in te loggen. Inloggen

Er is meer informatie

Zoekt u meer informatie over gezonde kalverenopfok?

 

Feiten en cijfers

De kalveropfok in de eerste weken en maanden heeft vergaande gevolgen voor de efficiëntie en kostenstructuur op het melkveebedrijf.

Lees meer

BRD en Kalverdiarree

BRD (luchtweginfecties) en diarree zijn complexe ziekten en zijn niet zomaar met 1 maatregel op te lossen.

Lees meer

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Het jongvee is de toekomst van het melkveebedrijf. De kalveropfok in de eerste weken heeft vergaande gevolgen voor de efficiëntie en kostenstructuur op het melkveebedrijf. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden