Coccidiose

Vrijwel alle koppels krijgen te maken met coccidiose. Deze besmettelijke pluimveeziekte vormt een grote bedreiging voor het behoud van een goede darmgezondheid, maar waardoor wordt coccidiose veroorzaakt? En belangrijker: wat kunt u ertegen doen?

Wat is coccidiose?

Coccidiose is een darmstoornis die veroorzaakt wordt door Eimeria-parasieten. Ze veroorzaken geringe tot ernstige schade aan de darmen, waardoor het verteringsvermogen bij pluimvee enorm beïnvloedt kan worden. Daarnaast kunnen de darmen hun barrièrefunctie tegen ziekteverwekkers verliezen, waardoor de kans op een bijkomende infectie, zoals Clostridium, groter wordt. De gevolgen van de darmschade variëren van groeivertraging tot acute sterfte. Dit is afhankelijk van de infectiedruk, de Eimeria-soort en de afweer van vleeskuikens. Wist u dat u met behulp van vaccinatie coccidiose kunt managen binnen uw koppel?

> Download boekje coccidiose

> Coccidiose-vaccinatie

Infectie door Eimeria-parasieten

Een kuiken raakt geïnfecteerd met Eimeria-parasieten na het oppikken van oöcysten (eitjes). Door maalbewegingen in de maag en contact met darmenzymen komen de parasieten vrij uit de oöcysten. De parasieten doorlopen vervolgens meerdere ontwikkelingsstadia in het darmstelsel, waarna ze weer worden uitgescheiden in de mest en er een nieuwe generatie oöcysten ontstaat.
Het is niet te vermijden dat kuikens deze oöcysten oppikken van de stalvloer. Vleeskuikens die lage aantallen oöcysten opnemen zullen niet ziek worden, maar scheiden wel een veelvoud van het aantal oöcysten uit waardoor de infectiedruk toeneemt gedurende de ronde. Coccidiose bij vleeskuikens heeft hierdoor uw continue aandacht nodig!

Coccidiose wordt veroorzaakt door verschillende Eimeria-soorten

De voornaamste soorten voor vleeskuikens zijn:

  • Eimeria acervulina
  • Eimeria maxima
  • Eimeria tenella

> Factsheet Coccidiose ziektenbeelden 

Continue aandacht voor coccidiose

Eimeria-parasieten zijn vrijwel in iedere pluimveestal aanwezig, doordat ze makkelijk als oöcysten (eitjes) minstens anderhalf jaar kunnen overleven in en buiten de stal. Oöcysten kunnen aanwezig zijn in stof en worden van de ene naar de andere stal verplaatst via schoeisel (van erfbetreders), stalmaterialen en insecten, zoals piepschuimkevers.

Een goede bedrijfshygiëne en strooiselkwaliteit is van uiterst belang voor het verlagen van de infectiedruk van Eimeria, maar complete beheersing van coccidiose is niet of nauwelijks te bereiken met hygiënemaatregelen. Verlaag de infectiedruk van Eimeria-parasieten met vaccinatie!

> Coccidiose-vaccinatie

> Meer over bedrijfshygiëne

Maak gebruik van onze kennis

MSD Animal Health heeft jarenlange ervaring omtrent het beheersen van coccidiose.
Wij adviseren op basis van onze onderzoeken en ervaringen.

> Neem contact met ons op

MSD Pluimveeteam