1. Bijeenkomst voor eierpakstations en -brekerijen

Het legpluimveebedrijf nader bekeken

Bijeenkomst 19 februari 2019

Ruim een jaar geleden introduceerde MSD Animal Health de mijtenmonitor en een nieuw diergeneesmiddel tegen rode vogelmijt (bloedluis). Daarmee werden we, en aanmerkelijk meer dan oorspronkelijk verwacht, mede-erfbetreder op het legbedrijf. Onze ervaringen bij legpluimveebedrijven, willen we graag op 19 februari met u delen tijdens een speciale bijeenkomst voor eierpakstations en -brekerijen.

Waarnemingen van een nieuwkomer

Onze dierenartsen en technische specialisten zijn het afgelopen jaar steeds vaker op bezoek geweest bij legbedrijven. Tijdens die bezoeken viel het ons op, dat pluimveehouders

  • veel vragen hebben
  • zeker behoefte hebben aan kennis
  • vaak specifieke kennis ontberen
  • een scala aan middelen inzetten
  • een overdaad aan ‘advies’ krijgen van diverse erfbetreders
Wat ons betreft tijd om de handen ineen te slaan. Graag wisselen we op dinsdag 19 februari in Boxmeer met u van gedachten hoe we kennis en ervaringen zo optimaal mogelijk kunnen bundelen voor de sector. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Samenwerken aan een ei om trots op te zijn

Graag nodigen wij u op dinsdag 19 februari uit voor een exclusieve bijeenkomst voor eierpakstations- en brekerijen bij ons op de site in Boxmeer. We willen heel graag onze bevindingen inzake vogelmijtbeheersing met u delen, maar u ook nader laten kennismaken met ons bedrijf.  Wie zijn wij en wat doen we eigenlijk allemaal? Een rondleiding over onze site beantwoordt deze vragen.

Ook zouden we heel graag uw mening willen horen inzake de observaties die wij bij leghenhouders hebben opgedaan en in hoeverre die als vertrekpunt kunnen dienen om intensiever samen te werken aan een ei om trots op te zijn! Speciaal voor u hebben we de firma ChainPoint uitgenodigd om u te informeren over de mogelijkheden om data selectief te delen via een gedeelde database. ChainPoint heeft inmiddels de nodige ervaring op dit gebied en legt dat graag aan u uit.
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden, dus meldt u zich snel aan via pluimvee@merck.com.


> Aanmelden bijeenkomst

Programma:

Dinsdag 19 februari 2019

13.00-13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee  
13.30-13.45 uur Welkomstwoord  >> Joep Bolwerk
13.45-14.30 uur Observaties legpluimveebedrijven  >> Franny van Dijk-Pecher
14.30-15.00 uur Uw vragen over mijtenbeheersing  >> Allen
15.00-15.15 uur Pauze  
15.15-16.00 uur Rondleiding site MSD Animal Health  >> Kristof van Mullem & Franny van Dijk-Pecher
16.00-16.45 uur ChainPoint: gedeelde datastromen?  >> Johan Zandbergen
16.45-17.15 uur Discussie  >> Allen

 > Aanmelden bijeenkomst

Over de sprekers

Joep Bolwerk
Business Unit Manager Pluimvee MSD Animal Health

Johan Zandbergen 
CEO ChainPoint

Kristof van Mullem
Technical Manager MSD Animal Health

Franny van Dijk-Pecher
Technical Manager MSD Animal Health

Locatie bijeenkomst

19 februari
13.00 uur – 18.00 uur

MSD Animal Health
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Deze bijeenkomst is exclusief bedoeld voor eierpakstations en eierbrekerijen.