West Nijlvirus

Het West-Nijlvirus is een door muggen overgebracht virus dat ziekte veroorzaakt bij mens én paard. Het virus is oorspronkelijk afkomstig uit Afrika, maar inmiddels komt het ook voor in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en ook in delen van Europa.

Hoe verspreidt het West-Nijl virus zich?

De verspreiding van het West-Nijlvirus verloopt via muggen. Het virusreservoir zit voornamelijk in vogels. Besmette vogels hebben dermate veel virus in hun bloed dat als zij geprikt worden door een mug, deze mug weer andere dieren en mensen kan besmetten.

Paarden en mensen zijn zogenoemde eindgastheren wat betekent dat zij zelf niet meer besmettelijk kunnen zijn voor een ander.

Symptomen

Het West-Nijlvirus bij paarden kan geheel symptoomloos verlopen, maar kan ook algemene symptomen zoals koorts, sloomheid, slechte eetlust of lichte koliek geven. Soms kunnen neurologische symptomen optreden zoals spiertrillingen en gedragsveranderingen.

De spiertrillingen zijn meestal zichtbaar rond de ogen en de neus van het paard. In het ergste geval raken paarden verlamd, komen te overlijden of moeten worden geëuthanaseerd.

Diagnose van West-Nijl

Het West-Nijlvirus kan vastgesteld worden door bloedonderzoek bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Hier wordt een screening uitgevoerd op antilichamen tegen het West-Nijlvirus. Eventueel kan deze screening ook uitgevoerd worden op hersenvloeistof;
dat is nog betrouwbaarder.

Behandeling en herstel

Er is geen specifieke therapie tegen het West-Nijlvirus. Als een paard ziek wordt kan het alleen ondersteunend geholpen worden.

Ongeveer 70% van de paarden dat neurologische symptomen heeft, wordt beter. Het herstel kan maanden duren en er kunnen restverschijnselen overblijven, zoals bijvoorbeeld ataxie. De verschillende ziektebeelden worden veroorzaakt door diverse stammen van het virus, maar ook de mate van besmetting en de weerstand van het paard spelen een rol.

Preventie

Preventieve maatregelen bestaan uit vaccineren en het voorkomen van muggenbeten door het gebruik van insectenwerende middelen en vliegendekens. Het is daarnaast verstandig om stilstaand water, wat een goede broedplaats voor muggen is, zoveel mogelijk te voorkomen.

Vaccinatie

Er bestaan sinds de uitbraak in Amerika vaccins tegen het West- Nijlvirus. Voor paarden die veel naar het buitenland reizen voor wedstrijden wordt in ieder geval aangeraden om ze tegen West-Nijlvirus te vaccineren. Het is mogelijk om een individueel paard op een stal te vaccineren. Het is niet noodzakelijk om zoals bij andere vaccinaties tegen bijvoorbeeld influenza de hele stal te vaccineren om zo de infectiedruk laag te houden, omdat de verspreiding heel anders verloopt.

Het West-Nijlvirus in Nederland

Het kan voorkomen dat het West-Nijlvirus zich plotseling ook voordoet in Nederland. Door de warme en vochtige zomers zijn er ook steeds meer muggen. Het virus kan via trekvogels bij deze muggen terecht komen. Een voorbode van het West-Nijlvirus zou een plotselinge vogelsterfte, bij met name kraaiachtigen, kunnen zijn. Mocht u plotselinge vogelsterfte signaleren, dan doet u er verstandig aan hiervan melding te maken, zodat er gericht onderzoek naar de oorzaak van de vogelsterfte kan worden gedaan.

Meer informatie?

Download hier de vaccinatiewijzer. Een handig document speciaal ontwikkeld door MSD Animal Health voor iedereen die actief is met paarden. Heeft u na het lezen van deze wijzer nog vragen? Uw paardenarts beantwoordt ze graag!

Vaccinatiewijzer