1. Preventie van rhinopneumonie

Preventie van rhinopneumonie?

Rhinovirussen zijn erg besmettelijk. De overdracht van de virussen gaat van paard op paard door inademing van het virus. Dit gebeurt voornamelijk via besmette kleding en handen van mensen. De verspreiding kan dan ook snel optreden.

Goede hygiëne

Om rhino te voorkomen is goede hygiëne erg belangrijk. Helemaal als u meerdere paarden houdt of verzorgd. Was uw handen dan ook goed. Wissel op tijd van kleding en reinig en desinfecteer materialen en stallen regelmatig.

Beperk het reizen

Het is belangrijk om zo min mogelijk met paarden te reizen. U houdt het risico op besmetting dan zo klein mogelijk. Gaat u naar een wedstrijd? Vermijd altijd direct contact met andere paarden en hun verzorgers.

Sluit het bedrijf voor anderen

Is er op een stal rhino? Dan is het raadzaam om het bedrijf, vanaf het moment van de laatste uitbraak, voor een periode van vier weken voor derden af te sluiten. Mensen die elders in contact komen met paarden, mogen niet op stal komen.

Quarantaine

Paarden die in contact zijn geweest met het zieke paard, moeten in quarantaine. Paarden met koorts en ademhalings- of neurologische problemen moeten meteen in isolatie. Waarschuw de dierenarts. Is er op stal plotseling een abortus? Laat de dierenarts dan altijd het veulen op rhino onderzoeken.

Transportverbod

In op rhino verdachte gebieden wordt geadviseerd om transport van paarden tot het noodzakelijke minimum te beperken. Is rhino geconstateerd, vervoer dan zeker geen paarden, pony’s en ezels.

Wilt u meer informatie over rhino en de rhino vaccins van MSD Animal Health?

Bekijk de producten en de bijbehorende bijsluiters

Meer informatie voor dierenartsen

TIP!

Naast vaccineren is ook een goede biosecurity enorm belangrijk om ziekte(verspreiding) te voorkomen. Deze handige biosecuritytips helpen u alvast op weg!

Tips voor desinfectie van boxen/stallen

 • Alle bodembedekking (stro, zaagsel of vlas) verwijderen en zo snel mogelijk van het bedrijf afvoeren.
 • Bodem en muren goed reinigen door schrobben met water en zeep. Gebruik geen hogedrukspuit! Het virus kan zich dan via kleine waterdruppels in de lucht verspreiden.
 • Bodem en muren goed op laten drogen. Virussen kunnen slecht tegen droogte.
 • Desinfecteer de ruimtes met een professioneel ontsmettingsmiddel: Halamid. Gebruik de voor virussen voorgeschreven concentratie. Laat de Halamid ongeveer 20 minuten inwerken.
 • Daarna goed afspoelen met water.
 • Ontsmet al het materiaal, de kleding en schoenen die u gedragen heeft en neem een goede douche.

Tips tegen verspreiding van rhino

 • Zet ‘verdachte’ en/of besmette paarden direct apart in een afzonderlijke ruimte.
 • Temperatuur ‘verdachte’ paarden tweemaal per dag gedurende één week.
 • Bij koorts: laat de dierenarts neus- en bloedmonsters afnemen voor onderzoek.
 • Voorkom neus-neus contact tussen paarden.
 • Zorg dat paarden die nieuw zijn op de stal of op bezoek komen voor bijvoorbeeld een wedstrijd, geïsoleerd blijven van de andere paarden.
 • Verzorg eerst de niet besmette paarden. Daarna de besmette dieren.
 • Let op een goede hygiëne (handen wassen en ontsmetten en wisselen van kleding).
 • Bij abortus onmiddellijk het veulen en de placenta in dubbele lekdichte plastic zakken afvoeren.
 • Stallen en omgeving zeer goed reinigen, ontsmetten en ventileren.
 • Huisvest paarden in verschillende groepen. Houd (wedstrijd)paarden, jaarlingen en drachtige paarden in afzonderlijke stalruimten.
 • Gebruik aparte voer- en drinkbakken.
 • Ieder paard heeft zijn eigen rij- en poetsmateriaal. Leen dit ook niet 'eventjes' uit. 

Tips ter preventie van rhino bij wedstrijdpaarden- en pony’s

 • Laat uw paard op uw eigen veewagen of trailer staan.
 • Vermijd neus-neus contact met andere paarden.
 • Raak zelf geen andere paarden aan. Laat niemand aan uw paard komen.
 • Binnenwedstrijden verhogen het risico op infectie. Het virus kan zich immers in kleine ruimtes via de lucht (op korte afstand) verspreiden.
 • Stal het paard niet bij vreemde paarden.
 • Vermijd stress.
 • Temperatuur wedstrijdpaarden tenminste eenmaal per dag.
 • Gebruik uw eigen voerbak en wateremmer. Leen deze ook niet uit.
 • Paarden die ergens anders zijn geweest, moet u bij thuiskomst niet direct terugzetten in de groep. Wacht hier een paar dagen mee.

Tips voor de vaccinatie tegen rhinopneumonie

 • Vaccinatie tegen rhino is niet verplicht maar wel raadzaam. Zeker op een stal met meerdere paarden.
 • Vaccineer alle paarden in een stal.
 • Vaccineer merries tijdens de dracht extra.
 • Vaccineer elk half jaar.