Droes! Liever voorkomen dan genezen

De besmettelijke paardenziekte droes wil je natuurlijk liever voorkomen dan genezen. Maar hoe herken je droes? En wat zijn slimme preventiemaatregelen? 

Regelmatig wordt er op stallen in Nederland droes geconstateerd.

Droes is de meest voorkomende bacteriële luchtwegziekteverwekker bij paarden en kan ook een grote impact hebben op de omgang tussen paard en ruiter. Nederlandse paardendierenartsen geven aan gemiddeld 1 tot 5 keer per jaar droes vast te stellen, sommigen zelfs 6 tot 10 keer. (Ref. Onderzoek GD bedrijfsbehandelplan) Droes geeft veel ongemak en heeft een sterk negatief effect op het welzijn van het paard.

Droes komt niet alleen bij jonge paarden voor. Ook oudere paarden worden besmet.

Droes wordt veroorzaakt door Streptococcus equi. Paarden van alle leeftijden kunnen ziek worden, maar jonge paarden en paarden die frequent in contact komen met andere paarden lopen een groter risico op infectie. Daarom wordt droes het meest gezien op opfokstallen, maar ook steeds vaker op pensionstallen en maneges met volwassen en oudere paarden. (Ref. Onderzoek GD bedrijfsbehandelplan)

 

Droes informatie voor direct gebruik

Het droes stappenplan 

Het stalprotocol

De vaccinatiewijzer

Koorts:

Als een paard besmet is, dient het direct geïsoleerd te worden. Door alle paarden op stal tweemaal daags te temperaturen, kunnen paarden die koorts hebben meteen apart gezet worden zodat verdere verspreiding van de ziekte beperkt wordt.

Tip:

Paarden die droes hebben gehad zonder complicaties kunnen de bacterie nog vier tot zes weken uitscheiden. De gewenste isolatieperiode op een bedrijf met droes is daarom zes weken na herstel van de laatste patiënt.

Symptomen:

* Koorts * Zwelling lymfeknopen * Gebrek aan eetlust * Verhoogde ademhalingsfrequentie * Abcessen in lymfeknopen * Geel snot uit de neus * Benauwdheid * Abcesvorming in het hele lichaam (verslagen droes)

Let op: Dragerdieren

Dragerdieren vormen een groot risico. Bij deze paarden, die in het verleden droes doorgemaakt hebben, blijven de bacteriën aanwezig in de luchtzakken. Deze paarden vertonen doorgaans zelf weinig of geen symptomen, maar scheiden de bacterie wel met tussenpozen uit en besmetten daardoor steeds opnieuw hun omgeving en andere paarden.

Verspreiding droes

Droes wordt direct van paard op paard overgebracht, maar ook via handen, schoeisel, emmers, borstels, waterbakken of door de stalhond of -kat. Een goede stalhygiëne kan de verspreiding dus sterk verminderen.

Neem uw verantwoordelijkheid

Droes is in Nederland geen aangifteplichtige ziekte. Van een paardeneigenaar wordt wel verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Ga niet op reis met een paard dat droes heeft. Wanneer er op een stal droes heerst, laat paarden dan niet op wedstrijd of naar een andere stal gaan. Laat ook geen paarden op een bedrijf komen als een van de paarden droes heeft.

Droes komt vaker voor dan u denkt. Zorg voor een tijdige bescherming!

Om droes zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om contact met zieke dieren te voorkomen. Daarnaast wordt een zorgvuldige stalhygiëne en een grondige reiniging van stal en materialen aanbevolen. Laat paarden niet “neuzen” met andere paarden. U kunt uw paard ook tegen droes laten vaccineren. Veulens kunnen vanaf 4 maanden al gevaccineerd worden.