Droes! Liever voorkomen dan genezen

De besmettelijke paardenziekte droes wil je natuurlijk liever voorkomen dan genezen. Maar hoe herken je droes? En wat zijn slimme preventiemaatregelen? 

Bent u dierenarts? Bezoek onze droes pagina. 

Wat is droes en hoe herken je het?

Wat zijn dragers?

Hoe kan je droes voorkomen?

Erkend Paardendierenarts Iris van Gulik legt het je uit. Bekijk de video hier links.

Regelmatig wordt er op stallen in Nederland droes geconstateerd.

Droes is de meest voorkomende bacteriële luchtwegziekteverwekker bij paarden en kan ook een grote impact hebben op de omgang tussen paard en ruiter. Nederlandse paardendierenartsen geven aan gemiddeld 1 tot 5 keer per jaar droes vast te stellen, sommigen zelfs 6 tot 10 keer. (Ref. Onderzoek GD bedrijfsbehandelplan) Droes geeft veel ongemak en heeft een sterk negatief effect op het welzijn van het paard.

Droes komt niet alleen bij jonge paarden voor. Ook oudere paarden worden besmet.

Droes wordt veroorzaakt door Streptococcus equi. Paarden van alle leeftijden kunnen ziek worden, maar jonge paarden en paarden die frequent in contact komen met andere paarden lopen een groter risico op infectie. Daarom wordt droes het meest gezien op opfokstallen, maar ook steeds vaker op pensionstallen en maneges met volwassen en oudere paarden. (Ref. Onderzoek GD bedrijfsbehandelplan)

 

5 tips - Je veulen naar de opfok:

 

1. Speen geleidelijk.
Leer je veulen stap voor stap op eigen benen staan.
> Lees alle tips voor het spenen

***

2. Zorg altijd voor voldoende sociaal contact.
Zowel voor, tijdens als na het spenen.

***

3. Stuur je veulen goed beschermd naar de opfok.
Zorg dat de vaccinaties tegen influenza, tetanus, droes en/of rhinopneumonie op orde zijn.

***

4. Bereid je veulen voor:
leer het alvast ruwvoer en krachtvoer eten, water drinken uit een (automatische) bak en meelopen aan een touwtje.

***

Bereid jezelf voor:
waar stuur jij je veulen heen na het spenen? Wat vind jij belangrijk? Bezoek de opfok tijdig om een kijkje te nemem en een plek te reserveren.

 

Meer weten? Lees het gehele artikel over je veulen naar de opfok: 

> Naar artikel Je veulen op eigen benen

Droes informatie voor direct gebruik

> Droes stappenplan brochure 

Het stalprotocol

De vaccinatiewijzer

Koorts:

Als een paard besmet is, dient het direct geïsoleerd te worden. Door alle paarden op stal tweemaal daags te temperaturen, kunnen paarden die koorts hebben meteen apart gezet worden zodat verdere verspreiding van de ziekte beperkt wordt.

Tip:

Paarden die droes hebben gehad zonder complicaties kunnen de bacterie nog vier tot zes weken uitscheiden. De gewenste isolatieperiode op een bedrijf met droes is daarom zes weken na herstel van de laatste patiënt.

Symptomen:

* Koorts * Zwelling lymfeknopen * Gebrek aan eetlust * Verhoogde ademhalingsfrequentie * Abcessen in lymfeknopen * Geel snot uit de neus * Benauwdheid * Abcesvorming in het hele lichaam (verslagen droes)

Let op: Dragerdieren

Dragerdieren vormen een groot risico. Bij deze paarden, die in het verleden droes doorgemaakt hebben, blijven de bacteriën aanwezig in de luchtzakken.
Deze paarden vertonen doorgaans zelf weinig of geen symptomen, maar scheiden de bacterie wel met tussenpozen uit en besmetten daardoor steeds opnieuw hun omgeving en andere paarden.

Verspreiding droes

Droes wordt direct van paard op paard overgebracht, maar ook via handen, schoeisel, emmers, borstels, waterbakken of door de stalhond of -kat. Een goede stalhygiëne kan de verspreiding dus sterk verminderen.

> Stroomschema verdenking Droes

Neem uw verantwoordelijkheid

Droes is in Nederland geen aangifteplichtige ziekte. Van een paardeneigenaar wordt wel verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Ga niet op reis met een paard dat droes heeft. Wanneer er op een stal droes heerst, laat paarden dan niet op wedstrijd of naar een andere stal gaan. Laat ook geen paarden op een bedrijf komen als een van de paarden droes heeft.

Droes komt vaker voor dan u denkt. Zorg voor een tijdige bescherming!

Om droes zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om contact met zieke dieren te voorkomen. Daarnaast wordt een zorgvuldige stalhygiëne en een grondige reiniging van stal en materialen aanbevolen. Laat paarden niet “neuzen” met andere paarden. U kunt uw paard ook tegen droes laten vaccineren. Veulens kunnen vanaf 4 maanden al gevaccineerd worden.

 

> Naar tips preventie droes verspreiding

13 handige tips om verspreiding van droes te voorkomen:

 1. Laat paarden tijdens wedstrijden niet drinken uit gezamenlijke waterbakken, maar neem een eigen emmer mee en vul die met kraanwater.
 2. Gebruik voor elk paard aparte poets- en schoonmaakspullen. Houd harnachement, dekens en zadeldekjes gescheiden.
 3. Was altijd je handen tussen contactmomenten met verschillende paarden.
 4. Desinfecteer schoeisel nadat je op wedstrijd of in een andere stal bent geweest.
 5. Wanneer een paard droes heeft laat het dan verzorgen door een aparte verzorger.
 6. Wanneer er geen aparte verzorger aanwezig is, zorg er dan voor dat verzorgers aparte kleding dragen en gescheiden materialen gebruiken.
 7. Wanneer er op een bedrijf steeds opnieuw uitbraken van droes optreden ga dan serieus op zoek naar de ‘dragerpaarden’.
 8. Laat paarden niet neuzen.
 9. Houd nieuwe paarden tenminste drie weken in quarantaine.
 10. Houd schriftelijke documentatie bij van alle paarden op stal maar ook van paarden die je stal bezoeken en verlaten.
 11. Zorg voor een goede hygiëne.
 12. Zet paarden met koorts altijd meteen apart (dus als je nog niet weet of het droes is) en contacteer je dierenarts hierover.
 13. Geef je paard extra bescherming door hem te laten vaccineren tegen droes. Vraag je dierenarts om meer informatie.

> Droes brochure