1. Veehouders gaan af op het advies van dierenarts om te vaccineren!
Terug naar het overzicht

Veehouders gaan af op het advies van dierenarts om te vaccineren! 6 augustus 2018

Na kalverdiarree is longontsteking de belangrijkste ziekte en oorzaak van uitval onder opfokkalveren. Voor MSD Animal Health Nederland een goede reden om middels een enquête1 onder veehouders te onderzoeken hoe het staat met het thema Longgezondheid.

 

In de enquête onder ruim 8.000 melkveehouders in Nederland zijn vragen gesteld over verschillende aspecten rond Longgezondheid op melkveebedrijven. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in hoe veehouders omgaan met vaccinatie tegen longontsteking bij kalveren. De meest opvallende bevindingen uit deze enquête worden in de loop van dit najaar gepubliceerd.

De dierenarts speelt een centrale rol
Een belangrijke uitkomst uit de vragenlijst is hoe veehouders de rol van de dierenarts zien. We stelden veehouders die momenteel nog niet vaccineren tegen longontsteking de vraag:  Op basis van welke extra informatie zou u gaan vaccineren tegen longontsteking?

Ruim 60% van de respondenten antwoordt hierop: Zodra mijn dierenarts mij dit adviseert!

Unieke positie
Veehouders geven daarmee aan het advies van de dierenarts belangrijk te vinden. Ze zijn ook bereid dit advies op te volgen. De dierenarts heeft een unieke positie en een essentiële rol als het gaat om jongveeopfok en ziektepreventie tijdens de opfokperiode. Ter vergelijk: slechts 9% van de melkveehouders gaat op advies van een andere erfbetreder (voerleverancier, kalverhandelaar, afnemer van kalveren) over tot vaccineren.

Minder jongvee, maar meer aandacht voor ziektepreventie
Veehouders verwachten van dierenartsen advies. Juist nu er enorm veel minder jongvee op bedrijven wordt gehouden. Ze zijn zich er inmiddels van bewust dat de jongveeopfok ongestoord moet verlopen om te zijner tijd goede efficiënte koeien te melken . Met 14% minder jongvee als in 20172  is de vraag naar ziektepreventie tijdens de jongveeopfok alleen maar sterker geworden.

 

Referenties:

  1. Bron: MSD Animal health Nederland (enquête: Hoe denkt u over gezonde longen bij jongvee?)
  2. Bron: “Meitelling 2018”, Centraal Bureau voor Statistiek

> Download gehele artikel

> Naar Longgezondheid

> Download Brochure Bovipast