1. Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens
Terug naar het overzicht

Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens 24 juni 2019

Persbericht - Nieuw vaccin combineert vaccinatie tegen vlekziekte en Parvo met leptospirose. 

 

Boxmeer- Voor varkensbedrijven met onverklaarbare vruchtbaarheidsproblemen zoals abortus, te veel dood- en zwak geboren biggen, terugkomers of te weinig totaal geboren biggen komt er een aanpak bij. MSD Animal Health brengt namelijk een nieuw vaccin op de markt waarbij de vaccinatie tegen vlekziekte en Parvo gecombineerd wordt met leptospirose. Leptospirose veroorzaakt vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen.

Leptospirose is lastig aan te tonen en er was tot nu toe geen gerichte aanpak voor beschikbaar. Mede daarom is hierover weinig bekend onder varkenshouders. Door de komst van een leptospirosevaccinatie is er voortaan een gerichte oplossing voor vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt door Leptospiren. Dit voorkomt ook de inzet van antibiotica, wat tot nu toe het enige therapeutische redmiddel was.

Vruchtbaarheidsproblemen vaak onverklaarbaar
Leptospirose is een probleem dat in de volksmond bekend is als de “ziekte van Weil”, verspreid door ratten en muizen, en ook wel als melkerskoorts bij rundveehouders. Echter ook in de varkenshouderij kan leptospirose problemen veroorzaken. Het is een kiem die lastig aan te tonen is, omdat de leptospirosebacterie maar kort in het bloed zit en ook de opgewekte antilichamen weer uit het bloed verdwijnen. De kiem kan lang in de nieren en geslachtorganen persisteren, maar wordt niet permanent uitgescheiden in de urine. Daarnaast zijn er veel andere oorzaken voor vruchtbaarheidsproblemen, waardoor niet direct aan leptospirose wordt gedacht. In Nederland ontbreken recente cijfers over de prevalentie van leptospirose. In Duitsland toonde een onderzoek1 uit 2018 aan dat 20% van de zeugen met vruchtbaarheidsproblemen seropositief was op leptospirose.

Hoger risico door ongedierte
Het risico op insleep van leptospirose is hoog als er veel ongedierte op bedrijven voorkomt. Ook kunnen bijvoorbeeld honden de kiem overbrengen op varkens. Door de steeds strengere regelgeving op ongediertebestrijding vergt ongediertebestrijding veel extra aandacht. Ook een vochtige omgeving bevordert de aanwezigheid van de kiem.

Indicatoren voor leptospirose
Bedrijven die kampen met veel ongedierte of vochtige stallen moeten dan ook extra waakzaam zijn op leptospirose. Daarnaast is het goed om bij de volgende technische resultaten leptospirose uit te sluiten: afbigpercentage <86%, abortussen >1%, meer dan 1,3 doodgeboren biggen per worp, meer dan 4% onregelmatige terugkomers of een combinatie van bovenstaande. Ook een hoog aantal zwakke biggen bij geboorte kan een indicatie zijn voor leptospirose.


1. Strutzberg Minder Katrin, Tschentscher Astrid, Beyerbach Martin, Homuth Matthias, Kreienbrock Lothar. Passive surveillance of Leptospira infection in swine in Germany. Porcine Health Management 2018;4:10