1. Myxomatose en RHD

Vaccineer konijnen jaarlijks tegen myxomatose èn RHD (VHS)

Uw konijn loopt risico besmet te raken met het viraal haemorrhagisch syndroom (afgekort VHS, ook wel RHD genoemd) en myxomatose. Myxomatose en RHD (VHS) kunnen bij niet-gevaccineerde konijnen een dodelijk verloop hebben en er is voor geen van deze ziekten een specifiek geneesmiddel. De enige bescherming die we konijnen kunnen bieden, is vaccinatie.

Ga met uw konijn naar de dierenarts voor een jaarlijkse gezondheids- controle en vraag om nadere informatie over vaccinatie tegen myxomatose en RHD (VHS).

Wat zijn de symptomen?

RHD (VHS) wordt verspreid door direct contact tussen konijnen (zowel wilde als tamme), maar besmetting met het virus kan ook indirect plaatsvinden via mensen, kleding, schoenen, voer, andere voorwerpen en vlooien. Er bestaan twee varianten RHD, ook wel RHD1 en RHD2 genoemd. Voor beide zijn geen typische symptomen bekend en de dieren kunnen snel sterven: 12 tot 36 uur na infectie.

Myxomatose wordt gewoonlijk verspreid door vlooien en andere bijtende insecten zoals muggen en wordt daardoor gemakkelijk overgedragen van wilde konijnen op tamme konijnen. De symptomen van myxomatose zijn: zwellingen en knobbels ter hoogte van het hoofd, de oren, de lippen, de anus en de ogen. De verwachte levensduur is dan nog ongeveer 12 dagen.

 

Loopt mijn konijn risico?

Alle konijnen kunnen met myxomatose en RHD worden besmet, zowel binnen- als buitenkonijnen.

Komt een konijn bij de dokter
De beste manier om gezondheidsproblemen bij je konijn voor te zijn, is door hem of haar minstens eenmaal per jaar te laten controleren door de dierenarts. Tijdens zo’n check-up zal je dierenarts je konijn helemaal onderzoeken... is jouw konijn gezond (genoeg) bevonden?  

> Lees het hele artikel

Hoe worden de ziekten verspreid?

Myxomatose

Myxomatose wordt vooral overgebracht door bloedzuigende insecten zoals muggen en vlooien. Echter dit virus kan ook door direct contact tussen konijnen (bijvoorbeeld contact met een besmet wild konijn) verspreid worden.

RHD (VHS of VHD)

Ook het RHD1 EN RHD2 virus kan overgebracht worden door direct contact met besmette wilde konijnen of stekende insecten. Daarnaast kan dit virus ook vele maanden in de omgeving overleven en zo via groenvoer, stro, hooi of besmette kleding uw konijn besmetten.

Hoe snel wordt mijn konijn ziek?

Myxomatose

Bij myxomatose duurt het over het algemeen 5 tot 14 dagen voordat de symptomen van de ziekte zichtbaar worden.

RHD (VHS of VHD)

Bij met VHS besmette konijnen treedt sterfte meestal 2 à 3 dagen na infectie op. Bij veel met VHS besmette konijnen worden voorafgaand aan hun plotse dood geen duidelijke symptomen gezien.

Wat is de overlevingskans voor konijnen na besmetting?

Myxomatose

Konijnen kunnen myxomatose overleven, hoewel hun kansen niet groot zijn. Over het algemeen leidt een myxomatose infectie binnen 2 weken tot de dood. Een hoge omgevings-temperatuur, antibiotica en een goede verzorging blijken de beste behandeling te zijn bij myxomatose. Ook moeten pijnstillers gebruikt worden om de pijn te bestrijden. Slechts 10% overleeft een infectie.

RHD (VHS of VHD)

Bij met RHD besmette konijnen is behandeling meestal niet mogelijk wegens het snelle en dodelijke verloop.

Hoe kunnen deze ziekten worden bestreden?

  • Voorkom contact met wilde konijnen
  • Voorkom zoveel mogelijk contact met muggen en vlooien
    • Tegen vlooien kunt u druppels gebruiken
    • De bestrijding van muggen is moeilijker, maar hiervoor kunnen insectenwerende strips en netten (klamboes) worden gebruikt. Ook droge bedding helpt muggen te bestrijden.
  • Vaccineer uw konijn jaarlijks tegen myxomatose èn RHD (VHS)

Vraag uw dierenarts om nadere informatie over vaccinatie tegen myxomatose en RHD (VHS).