1. Bravecto in sociale media

Bravecto in sociale media

In de (sociale) media is misleidende informatie over BRAVECTO®, ons diergeneesmiddel tegen vlooien en teken, verschenen.

Wij vinden het belangrijk om dergelijke misleidende, niet wetenschappelijk onderbouwde, informatie recht te zetten en u de juiste feiten over BRAVECTO® te geven.

 

MSD Animal Health is het volledig oneens met de aantijgingen die op sociale media zijn gedaan over de vlooien- en tekenbehandeling BRAVECTO®, voorgeschreven voor honden. De beweringen zijn onnauwkeurig en onjuist en er is geen bewijs dat er een oorzakelijk verband is met de toediening van de vlooien- en tekenbehandeling BRAVECTO®.

Tien jaar onderzoek, 55 klinische studies en 60 miljoen toegediende doses staan in schril contrast met de beweringen op social media waarvoor wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Dierenartsen over de hele wereld geloven in de veiligheid van BRAVECTO® en schrijven het voor.

Bij een gezondheidsprobleem van elk huisdier is het belangrijk om zoveel mogelijk feitelijke informatie te verzamelen en zorgvuldig onderzoek te doen om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Mogelijk spelen andere factoren een rol en in veel gevallen op sociale media ontbreekt gedegen onderzoek hiernaar.

Nederlandse dierenartsen verstrekken aan dieren uitsluitend geneesmiddelen die door de toezichthouders op (dier)geneesmiddelen zijn goedgekeurd. In 2017 heeft de EMA (de Europese toezichthouder voor (dier)geneesmiddelen), na grondige analyse, nogmaals een positief baten- en risicoprofiel afgegeven voor Bravecto®. Op basis van de huidige kennis en alle analyses die tot nu toe zijn gedaan, is er geen reden te twijfelen aan het veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van Bravecto®. 

Meer informatie

Graag verwijzen wij u ook naar de uitspraken van de Faculteit Utrecht en de KNMvD in deze zaak.  

Download Statement Universiteit Utrecht 24.11.17

Lees artikel KNMvD

Bravecto® kauwtablet hond

Download de bijsluiter

Voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden

Bravecto® spot-on kat

Download de bijsluiter

Voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij katten.

Bravecto® spot-on hond

Download de bijsluiter

Voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden

Ken de feiten

Fabels in de sociale media corrigeren met BRAVECTO® Feiten

We hebben onlangs vragen gekregen over misleidende informatie in de sociale media over BRAVECTO®, ons diergeneesmiddel tegen vlooien en teken. Deze website is bedoeld om dergelijke misleidende informatie recht te zetten en u de exacte feiten over BRAVECTO® te geven.

 

> www.bravectofacts.com